Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Ciència i Salut Animal
Branca de coneixement
Ciències de la salut
Any d'inici
Curs 2008-09
Règim de dedicació
Tiempo completo
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català, Castella i Anglès (10%)
Places
60
Curs acadèmic
2017/2018
Preu ECTS
35.77€
Coordinador/a
Joaquim Balcells Teres
Secretaria
Secretaria de