Inici del Contingut

Accés i admissió

El Grau es troba en fase d'extinció per la qual cosa no hi hauran matricules de nou accés.

Perfil d'ingrés

L’accés al grau en Biotecnologia està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accès, opció i nota de tall

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Cientificotècnica i Ciència de la salut
CFGS: Gestió i organització d'empreses agropecuàries
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.