Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

El Grau es troba en fase d'extinció per la qual cosa no hi hauran matricules de nou accés.

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula