Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Ciència i Salut Animal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 15
Treball final de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2017-18

 

Pla d'estudis curs 2017-18

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100300 Química 6 6  
100307 Biologia Animal 6 6  
100302 Anatomia Animal I 6 6  
100304 Fisiologia animal I 6 6  
100310 Introducció a la Producció Animal 6 6  
100303 Anatomia Animal II 6   6
100305 Fisiologia Animal II 6   6
100306 Estadística aplicada 6   6
100301 Bioquímica 6   6
100311 Agronomia 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30
           
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100308 Economia Rural i de l’Empresa 6 6  
100309 Genètica 6 6  
100316 Microbiologia i immunologia 6 6  
100317 Patologia General i Propedèutica 6 6  
100312 Nutrició Animal 9 6 3
100313 Reproducció Animal 6   6
100314 Millora Animal 6   6
100315 Benestar Animal 6   6
100318 Malalties Infeccioses i Parasitàries 9   9
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30
           
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100319 Producció i Gestió d’Aus 15 6 9
100320 Producció i Gestió de Porcs 15 6 9
100321 Producció i Gestió de Remugants 15 6 9
100325 Epidemiologia, Medicina Preventiva i Bioseguretat 9 6 3
100326 Cadena Alimentària, Aliments, Seguretat i Traçabilitat 6 6  
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30
           
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100327 PRACTICUM 15    
100328 Treball Final de Grau 15    
  Assignatures optatives 30    
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 0 0
           
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits)      
  A cursar en 2n o 3r curs si s'escull de la oferta de matèria transversal o en 4rt curs si s'escull de la oferta de materies optatives      
       
           
CRÈDITS ECTS TOTALS 240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Primer Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
100331 Produccions ramaderes alternatives 6
100338 Productes ramaders 6
100332 Fabricació de pinsos 6
100334 Gestió de subproductes i residus ramaderes 6
100336 Biotecnologia animal (Anglès) 6
     
Segon Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
100329 Farmacologia 6
100330 Producció ecològica 6
100335 Equipament i Control ambiental d’allotjaments ramaders 6
100337 Gestió de fauna silvestre 6
100340 Experimentació animal i Gestió de centres d’experimentació 6
     
Materia Transversal (a escollir de la oferta un màxim de 6 crèdits) 6