Inici del Contingut

Objectius formatius

Els objectius de l’assignatura de Practicum de les titulacions d’ETSEA són:

  • Apropar als alumnes al món de la professió en què volen iniciar-se: Les vivencies en els centres laborals serveixen per experimentar i/o conèixer les dinàmiques de les organitzacions, els estils de direcció i en definitiva la cultura empresarial.

  • Dur a la pràctica els coneixement adquirits en la formació acadèmica: Els estudiants poden entendre de forma més significativa les exposicions teòriques de l’aula a través de l’experiència viscuda durant el període de les pràctiques.

  • Adquirir un desenvolupament personal i maduratiu: Conèixer els diferents rols que es desenvolupen en l’empresa els influiran, sens dubte, en la seua formació en responsabilitat.

  • Aprendre a elaborar, redactar i exposar la informació relacionada amb el treball realitzat: Durant la seva estada en l'empresa l'alumne ha de realitzar un informe de les tasques realitzades, el qual haurà d'estar ben detallat.

  • Aproximar les universitats al món empresarial: Un millor coneixement dels processos productius o de serveis ha de conduir a la universitat a poder ajustar els plans d’estudis a la realitat del seu entorn socioeconòmic.