Top of the page
Start od the content

Degree Animal Health and Science    

El Grau es troba en fase d'extinció per la qual cosa no hi hauran matricules de nou accés.

El estudis en Ciència i Salud Animal de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2008/09, es tracta d’uns estudis nous, ja que no consta l’existència a Espanya de titulats en Ciència i Salut Animal, tot i que sí existeixen títols similars a la resta d’Europa i al continent americà (p. ex. Animal Science o Zootecnista). Des de la seva implantació, els estudis en Ciència i Salud Animal han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

A diverses àrees d’Espanya, a Catalunya en particular, hi ha una demanda social derivada d’una base econòmica que demana formació superior per disposar d’especialistes en ciència i salut animal. Cal ressaltar que la Universitat de Lleida és especialment idònia per oferir aquest grau, ja que al seu voltant es situa la major part de la producció d’animals de granja de Catalunya i Lleida, juntament amb les seves comarques limítrofes, també és un referent en la producció animal de tot l’Estat espanyol. És per això que hi ha demanda d’aquests estudis i també de titulats per a les empreses del sector ramader.

Les unitats ramaderes lleidatanes representen un 44% del total català (57% en el cas del sector avícola).

El grau en Ciència i Salut Animal és fruit del consens promogut des del Consell Social de la Universitat de Lleida entre les administracions públiques, la Universitat de Lleida, el Col·legi de Veterinaris i les empreses del sector, juntament amb el teixit social de Lleida.